پشتیبانی 4434 351 0915

شکلات

جدید Product

جدید Product
شکلات - تلخ ها

شکلات تلخ چیچک ۷۸ درصد


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
75000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - تلخ ها

شکلات تلخ بارکا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
65000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - تلخ ها

شکلات تلخ ۸۵ درصد - آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
120000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - تلخ ها

شکلات تلخ شونیز


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
59000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - تلخ ها

تلخ باراکا دوسرپرس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
69000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - تلخ ها

شکلات تلخ تاکر 78 درصد


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - تلخ ها

پارمیدا تلخ 96 درصد


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
159000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - تلخ ها

شکلات تلخ آناتا 70 درصد


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - تلخ ها

تلخ پارمیدا 84 درصد


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
149000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - جرقه ای

جرقه ای با طعم سیب ترش


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product
شکلات - جرقه ای

جرقه ای برنوتی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
85000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

کاکائو چارلی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

شکلات کاکائو فرمند


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

شکلات کاکائو باران


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
56000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product
شکلات - کاکائو

شکلات کاکائوچیچک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product
شکلات - کاکائو

شکلات کلاس آناتا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

شکلات تخم مرغی آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
85000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

شکلات کاکائومغزدار


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

کاکائو طلایی قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

کاکائو کوثر آچاچی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

کاکائو ایریچ قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

کاکائو ریتمیک آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
79000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product
شکلات - کاکائو

کاکائو دوسرپرس باراکا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

کاکائو آدرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
66000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

شکلات کاکائو عروسکی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
49000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

شکلات بنیس


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product
شکلات - کاکائو

سوربن


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
69000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کاکائو

ماروین آیدین


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - قهوه

قهوه قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
59000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - شیری ها

شکلات شیری چیچک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - شیری ها

شکلات شیری قافلانکوه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
63000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کنجدی

شکلات سفید کنجدی شهدینه


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
39000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کنجدی

شکلات کاکائو کنجدی تکسان


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
39000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - نارگیلی

شیرینی مغزدارنارگیلی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
53000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - نارگیلی

نارگیلی چیچک


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
46000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - نارگیلی

نارگیلی باراکا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
44000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - نارگیلی

نارگیلی آچاچی


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - پشمکی

شکلات پشمکی حاج عبدالله


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product
شکلات - پشمکی

شکلات پشمکی آدلین 6 طعم


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
29000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

جدید Product
شکلات - گز و سوهان

سوهان گزی


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
33000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - گز و سوهان

گز پشمکی حاج عبدالله


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
65000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - گز و سوهان

گزآنتیک اصفهان


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
115000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - ویفری ها

ویفری اترنو


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
48000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - ویفری ها

ویفری آرتم


کد محصول
درجه

محصول ناموجود
ناموجود

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - مسقطی

مسقطی انجیر


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

جدید Product

جدید Product

جدید Product
شکلات - کارامل

کارامل قهوه آناتا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
36000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - کارامل

شکلات مونس کارامل آناتا


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
36000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product
شکلات - لواشکی

شکلات لواشکی آدرین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - لواشکی

لواشک شاخسار


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product
شکلات - لواشکی

لواشکی آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
26000

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product

جدید Product

جدید Product
شکلات - تافی کاکائویی

تافی قهوه آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
28800

افزودن به سبد خرید

جدید Product

جدید Product
شکلات - تافی کره ای

تافی کره ای آیدین


کد محصول
درجه

محصول موجود
تومان
28800

افزودن به سبد خرید